• AURORA ZERO 30m

  軟管的特殊結構和塗層確保它不會粘在一起,捲起時既不扭結也不扭曲

  產品名稱 AURORA ZERO 30m
  項目編號 R330ZE
  尺寸(WxDxH mm) 358×360×340mm
  重量(g) 5,804
  4975373 155724

防扭軟管

 •  

 •  

4個完全可調的噴射形狀

 • 一鍵式鎖定,方便單手操作

 •  

 •  

 •  

 •